पृष्ठ के पते की प्रतिलिपि बनाएँ ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
गूगल प्ले पर पाएं
हिन्दी शब्दकोश से पामर शब्द का अर्थ तथा उदाहरण पर्यायवाची एवम् विलोम शब्दों के साथ।

पामर   संज्ञा

१. संज्ञा / निर्जीव / वस्तु / खाद्य
    संज्ञा / निर्जीव / वस्तु / प्राकृतिक वस्तु
    संज्ञा / भाग

अर्थ : एक प्रकार का आम।

उदाहरण : पामर का छिलका न अधिक मोटा होता है और न ही अधिक पतला।

पर्यायवाची : पामर आम, पॉमर, पॉमर आम

एक विशेष जातीचा आंबा.

पामर आंब्याची साल ना जास्त जाड असते न पातळ.
पामर, पामर आंबा

Large oval tropical fruit having smooth skin, juicy aromatic pulp, and a large hairy seed.

mango
२. संज्ञा / सजीव / वनस्पति / वृक्ष

अर्थ : पामर आम का पेड़।

उदाहरण : पामर की डाली छत पर लकट गई है।

पर्यायवाची : पामर आम, पॉमर, पॉमर आम

पामर आंब्याचे झाड.

पामर आंब्याची फांदी छतावर लोंबकळत आहे.
पामर, पामर आंबा

Large evergreen tropical tree cultivated for its large oval fruit.

mangifera indica, mango, mango tree

पामर   विशेषण

१. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जो दुष्टतापूर्वक काम या व्यवहार करता हो।

उदाहरण : दुष्ट व्यक्ति सदा दूसरों का अहित ही चाहते हैं।

पर्यायवाची : अधम, अमति, अशील, असंत, असज्जन, असाधु, असित, आणक, कितव, खल, दुर्जन, दुष्ट, पाजी, लंगर, विटपक, विश्वकद्रु, शठ, शाबर, सठ, हरामी

दुसर्‍याचा घातपात करावा किंवा ते न जमल्यास मत्सर तरी करावा अशा स्वभावाचा.

त्या दुष्ट माणसाने आप्तांना ही लुबाडले
असाधू, खल, दुर्जन, दुष्ट

Morally bad in principle or practice.

wicked
२. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जो पाप करता हो या पाप करने वाला।

उदाहरण : धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि जब-जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है,तब-तब प्रभु अवतार लेकर पापी व्यक्तियों का संहार कर देते हैं।

पर्यायवाची : अघायु, अघी, अधम, अधर्मात्मा, अधर्मिष्ट, अधर्मी, अधार्मिक, अनाचारी, अपकृष्ट, अपत, अपति, अपमारगी, अपमार्गी, अपराधी, अयाज्य, अवद्य, अवर, अवरव्रत, इतर, कलुष, कुमार्गी, नीच, पतित, पातकी, पापकर्मा, पापकर्मी, पापाचारी, पापात्मा, पापी, पाष्मा, बीभत्स, मलिन, म्लेच्छ, वीभत्स, हीनव्रत

पाप करणारा.

परमेश्वराला शरण गेल्याने पापी मनुष्यालाही सद्गती लाभते
अधम, पतित, पातकी, पापकर्मी, पापी

Having committed unrighteous acts.

A sinful person.
sinful, unholy, wicked
३. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जिसे बुद्धि न हो या बहुत कम हो या जो मूर्खतापूर्ण आचरण करता हो।

उदाहरण : मूर्ख लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए।

पर्यायवाची : अंध, अचतुर, अचेत, अज्ञान, अज्ञानी, अनसमझ, अन्ध, अपंडित, अबुझ, अबुध, अबूझ, अबोध, अयाना, अरभक, अर्भक, अल्पबुद्धि, अविचक्षण, अविद, अविद्य, अविद्वान, अविबुध, अहमक, अहमक़, उजड्ड, उजबक, गँवार, गंवार, गबरगंड, गावदी, घनचक्कर, घामड़, घोंघा, चंडूल, चभोक, चुगद, चुग़द, चूतिया, जड़, जड़मति, जाहिल, ना-लायाक, नादान, नालायक, नासमझ, निर्बुद्धि, पोंगा, बकलोल, बाँगड़ू, बावरा, बावला, बिलल्ला, बुद्धिहीन, बुद्धू, बुधंगड़, बेअकल, बेअक़ल, बेअक़्ल, बेअक्ल, बेवकूफ, बेवकूफ़, बेसमझ, बोदा, बोद्दा, बोबा, भकुआ, भकुवा, भुच्च, भुच्चड़, भोंदू, मंद, मतिहीन, मन्द, माठू, मुग्धमति, मुहिर, मूढ़, मूढ़मति, मूढ़ात्मा, मूरख, मूर्ख, मूसर, मूसरचंद, मूसरचन्द, मूसलचंद, मूसलचन्द, लघुमति, शीन

ज्याला बुद्धी नाही किंवा कमी आहे असा.

मूर्ख माणसाला एखादी गोष्ट पटवून देणे फारच कठीण आहे.
अज्ञानी, अडाणी, अर्धवट, खेंदड, खेंदाड, जड, ठोंब्या, , निर्बुद्ध, बावळट, बावळा, बिनडोक, बेअक्कल, बेअक्कली, भोट, मंद, मठ्ठ, मूढ, मूर्ख, शंख

Lacking intelligence.

A dull job with lazy and unintelligent co-workers.
stupid, unintelligent

चौपाल

मुहावरे भाषा को सजीव एवम् रोचक बनाते हैं। हिन्दी भाषा के मुहावरे यहाँ पर उपलब्ध हैं।