कृपया जाहिराती काढून टाकण्यासाठी सदस्यता घ्या. सदस्यता शुल्क अमरकोशमध्ये नवीन शब्द आणि व्याख्या जोडण्यात आणि भाषांशी सम्बन्धित इतर वैशिष्ट्ये जोडण्यास मदत करेल.
पृष्ठाचा पत्ता कॉपी करा ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील होडी शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

होडी   नाम

१. नाम / निर्जीव / वस्तू / मानवनिर्मित

अर्थ : लाकूड,लोखंड इत्यादींपासून बनवलेले पाण्यातून प्रवास करण्याचे साधन.

उदाहरणे : नद्यांच्या प्रदेशात नौका हे दळणवळणाचे प्रमुख साधन असते.

समानार्थी : डोंगा, डोंगी, डोणी, तर, तरांडे, तराफा, तारू, नाव, नौका, पडाव, बोट, मचवा, शिबाड, होडगे

जल में चलने वाली, लकड़ी, लोहे, आदि की बनी सवारी।

प्राचीन काल में नौका यातायात का प्रमुख साधन थी।
उड़प, उड़ुप, कश्ती, किश्ती, तरंती, तरणि, तरनी, तरन्ती, तारणि, नइया, नाव, नावर, नैया, नौका, पोत, बोट, वहल, वहित्र, वहित्रक, वाधू, वार्वट, शल्लिका

A small vessel for travel on water.

boat
२. नाम / निर्जीव / वस्तू / मानवनिर्मित

अर्थ : एक लहान व हलकी नाव.

उदाहरणे : आम्ही होडीने नदी पार केली.

समानार्थी : डोंगा, डोणी

३. नाम / निर्जीव / वस्तू / मानवनिर्मित

अर्थ : आकाराने मोठी असलेली नाव.

उदाहरणे : सामानाने भरलेली एक होडी पाण्यात बुडाली.

समानार्थी : डोंगी, मोठी नाव

वह नाव जो आकार में बड़ी हो।

माल लदी एक बड़ी नौका पानी में डूब गई।
डोंगा, द्रोण, बड़ी नौका

A canoe made by hollowing out and shaping a large log.

dugout, dugout canoe, pirogue
म्हण भाषा जिवंत आणि मनोरंजक बनवतात. मराठी भाषेतील म्हण इथे उपलब्ध आहेत.

होडी व्याख्या आणि समानार्थी शब्द मराठी. hodee samanarthi shabd in Marathi.