पृष्ठाचा पत्ता कॉपी करा ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील स्वार्थी शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

स्वार्थी   नाम

१. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : ज्याचा मनात स्वार्थ भरला आहे किंवा स्वतःचा फायदा पाहणारी व्यक्ती.

उदाहरणे : आजचा समाज हा स्वार्थ्यांनी भरलेला आहे.

समानार्थी : मतलबी

वह जो स्वार्थ से भरा हुआ हो या अपना मतलब निकालनेवाला हो।

आज का समाज स्वार्थियों से भरा हुआ है।
अपकाजी, आत्मग्राही, ख़ुदग़रज़, ख़ुदग़र्ज़, खुदगरज, खुदगर्ज, खुदपरस्त, तनपोषक, फसलीकौवा, मतलब परस्त, मतलबपरस्त, मतलबिया, मतलबी, स्वार्थपर, स्वार्थी

A conceited and self-centered person.

egoist, egotist, swellhead

स्वार्थी   विशेषण

१. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : नेहमी केवळ स्वतःचे हित पाहणारा.

उदाहरणे : त्या स्वार्थी माणासाने सर्वांचा विचार न करता आधी आपले पोट भरले.

समानार्थी : आपमतलबी, आप्पलपोटा, आप्पलपोट्या, मतलबी

Concerned chiefly or only with yourself and your advantage to the exclusion of others.

Selfish men were...trying to make capital for themselves out of the sacred cause of civil rights.
selfish

चौपाल

म्हण भाषा जिवंत आणि मनोरंजक बनवतात. मराठी भाषेतील म्हण इथे उपलब्ध आहेत.

स्वार्थी व्याख्या आणि समानार्थी शब्द मराठी. svaarthee samanarthi shabd in Marathi.