पृष्ठाचा पत्ता कॉपी करा ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील संन्यासी शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

संन्यासी   नाम

१. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : संन्यास आश्रम स्वीकारलेली व्यक्ती.

उदाहरणे : आमच्याकडे रोज सकाळी एक संन्यासी भिक्षा मागायला येतो.

समानार्थी : गोसावी, चतुर्थाश्रमी, जोगी, योगी

२. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : सर्वस्वाचा त्याग केलेली व्यक्ती.

उदाहरणे : रामूने मनापासून संन्याशांचे स्वागत केले.

३. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : सांसारिक गोष्टींबद्दल ज्याला राग अथवा लोभ वाटत नाहीत अशी व्यक्ती.

उदाहरणे : वैरागीच्या दर्शनासाठी लोकांनी गर्दी केली होती.

समानार्थी : बैरागी, वैरागी

वह जिसने सांसारिक वस्तुओं तथा सुखों के प्रति राग अथवा आसक्ति बिलकुल छोड़ दी हो।

बैरागी जी के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी।
अरिहन, बैरागी, विरागी, वीतराग, वैरागी, संन्यासी, सन्नासी, सन्यासी

Someone who practices self denial as a spiritual discipline.

abstainer, ascetic

संन्यासी   विशेषण

१. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : संन्यास आश्रम स्वीकारलेला.

उदाहरणे : संन्यासी व्यक्तीने एका ठिकाणी फार काळ वास्तव्य सुद्धा करू नये असे मनु म्हणतो.

संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाला।

वह कुंभ के मेले में कई संन्यासी लोगों से मिला।
अनिकेत, परिव्राजक, संन्यासी, सन्नासी, सन्यासी

Pertaining to or characteristic of an ascetic or the practice of rigorous self-discipline.

Ascetic practices.
ascetic, ascetical
२. विशेषण / संबंधदर्शक

अर्थ : संन्यासासारखा.

उदाहरणे : गृहस्थ असूनही श्याम संन्यासी जीवन जगत आहे.

समानार्थी : संन्यस्त

संन्यासी जैसा।

एक गृहस्थ होते हुए भी श्याम संन्यस्त जीवन बिताता है।
संन्यस्त

Pertaining to or characteristic of an ascetic or the practice of rigorous self-discipline.

Ascetic practices.
ascetic, ascetical

चौपाल

म्हण भाषा जिवंत आणि मनोरंजक बनवतात. मराठी भाषेतील म्हण इथे उपलब्ध आहेत.

संन्यासी व्याख्या आणि समानार्थी शब्द मराठी. samnyaasee samanarthi shabd in Marathi.