कृपया जाहिराती हटविण्यासाठी लॉगिन करा.
पृष्ठाचा पत्ता कॉपी करा ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील वकस शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

वकस   नाम

१. नाम / सजीव / प्राणी / पक्षी

अर्थ : डोके, छाती व पोट पांढरे असलेला,घारीएवढा एक पक्षी.

उदाहरणे : ब्राह्मणी घारीचे नर आणि मादी दिसायला सारखे असतात.

समानार्थी : तांबडी घार, तांबडी-पांढरी घार, धवल बोक्या, धवली बोकी घार, पांढर बोक्या, ब्राह्मणी घार, भगवी घार, मोर घार, मोरी घार, सागरी घार

एक प्रकार की चील जो देखने में सुंदर होती है।

खेमकरी की गरदन,पेट व पीठ सफेद होती है।
खेमकरणी, खेमकरी, खैरी, धोबिया चील, शंकर चील, संकर चील
२. नाम / सजीव / प्राणी / पक्षी

अर्थ : घारीपेक्षा मोठ्या आकाराचा एक गरुड.

उदाहरणे : समुद्र गरुडाच्या डोक्याचा, मानेचा आणि शरीराचा बराचसा भाग पांढरा असतो.

समानार्थी : कनोर, कांकण, काकण गरुड, काकण घार, पाण कनेर, बुरुड, समुद्र गरुड

एक प्रकार का गरुड़ जो सुंदर और आकार में चील से बड़ा होता है।

कोहासा के सिर,गरदन और शरीर के नीचे का भाग बहुत सफेद होता है।
कोहासा, समुद्री उकाब, साँपमार, सांपमार
३. नाम / सजीव / प्राणी / पक्षी

अर्थ : आकाराने घारीएवढा, शरीराचा खालचा भाग पांढरा व उदी रंगाचे डोके असलेला पक्षी.

उदाहरणे : नेपाळच्या खोर्‍यात मीनखाई घार वर्षभर आढळून येते.

समानार्थी : इंजना, कनेरी, कांतर, काकण घार, कैकर, मच्छीघार, मांसी, मांसीन, मासामरी, मासेमारी घार, मीनखाई घार, मोगर, मोरघार, लगड्या

एक प्रकार का जलपक्षी जिसके शरीर का निचला भाग सफेद होता है।

मछरंगा मछली को चोंच में दबाकर उड़ गया।
कुरर, मछमंगा, मछरंग, मछरंगा, मछलीमार, मणीचक, मत्स्य कुरर, मत्स्यरंग, मत्स्यरंगक, मीनरंग, रामचिड़िया, रामचिरई
४. नाम / सजीव / प्राणी / पक्षी

अर्थ : घारीपेक्षा मोठ्या आकाराचा, गडद-उदी रंगाचा, पिवळसर सोनेरी रंगाचे डोके असलेला एक पक्षी.

उदाहरणे : मत्स्यगरुडाच्या शेपटीवर रूंद आडवा पट्टा असतो.

समानार्थी : मत्स्यगरुड, मीनखाई गरुड, वैनतेय, हूमा

लंबी चोंच और लंबी गरदन वाली एक चील।

ढेंक पानी के किनारे रहती है।
ढेंक, पत्रास, मच्छमार

Of southeast Europe and central Asia.

fishing eagle, haliaeetus leucorhyphus