पृष्ठाचा पत्ता कॉपी करा ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील लोंढा शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

लोंढा   नाम

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / गुणधर्म

अर्थ : अकस्मात येणारा एखाद्या गोष्टीचा प्रवाह.

उदाहरणे : केरकचरा गढूळ पाण्याच्या लोंढयाबरोबर वाहून गावातले रस्ते स्वच्छ व्हायचे.

वह जो बड़ी संख्या या भारी मात्रा में अचानक या प्रचंड रूप से निकल पड़े।

उसके मुँह से निकल रही गालियों की धार थम ही नहीं रही है।
धार, धारा, प्रवाह

Something that resembles a flowing stream in moving continuously.

A stream of people emptied from the terminal.
The museum had planned carefully for the flow of visitors.
flow, stream
२. नाम / निर्जीव / अमूर्त / काम

अर्थ : जोरात येणारा पाण्याचा लोट.

उदाहरणे : पाण्याचा लोंढा मोठ्या खडकांवर आपटून पुढे गेला.

समानार्थी : प्रवाह

तेज़ बहाव।

पानी का रेला चट्टानों से टकराता हुआ आगे बढ़ गया।
तरखा, तोड़, रेला

A sudden forceful flow.

rush, spate, surge, upsurge

चौपाल

म्हण भाषा जिवंत आणि मनोरंजक बनवतात. मराठी भाषेतील म्हण इथे उपलब्ध आहेत.

लोंढा व्याख्या आणि समानार्थी शब्द मराठी. londhaa samanarthi shabd in Marathi.