कृपया जाहिराती हटविण्यासाठी लॉगिन करा.
पृष्ठाचा पत्ता कॉपी करा ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील मिळता-जुळता असणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

मिळता-जुळता असणे   क्रियापद

१. क्रियापद / अवस्थावाचक / भौतिक अवस्थावाचक

अर्थ : एखाद्यासारखे असणे (गुण, रूप इत्यादींमध्ये).

उदाहरणे : ह्या दोन्ही बहीणी एकसारख्या आहेत.

समानार्थी : एकसमान असणे, एकसारखा असणे

किसी के समान होना (गुण, रूप आदि में)।

ये दोनों बहनें सदृश्य हैं।
एक जैसा होना, एक समान होना, एकसा होना, मिलना जुलना, मिलना-जुलना, सदृश्य होना, समरूप होना

Happen, occur, take place.

I lost my wallet; this was during the visit to my parents' house.
There were two hundred people at his funeral.
There was a lot of noise in the kitchen.
be