पृष्ठाचा पत्ता कॉपी करा ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील पारखणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

पारखणे   क्रियापद

१. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : एखाद्या वस्तू किंवा व्यक्तीच्या योग्यतेची चाचणी घेणे.

उदाहरणे : निरीक्षकाने सर्व प्रार्थींना नीट पारखले.

समानार्थी : अजमावणे, जोखणे, परीक्षा करणे

किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण, दोष को जाँचना कि यह अमुक काम के योग्य है कि नहीं।

इस छोटे से कार्य के जरिए मैं उसको परख रहा हूँ कि वह मेरे काम का है या नहीं।
अजमाना, अवलोकना, अविलोकना, आजमाना, आज़माना, कसौटी पर कसना, जाँचना, जांचना, टेस्ट करना, देखना, परखना, परीक्षण करना, परीक्षा लेना

To look at critically or searchingly, or in minute detail.

He scrutinized his likeness in the mirror.
scrutinise, scrutinize, size up, take stock
२. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : एखाद्या गोष्टीच्या सत्य-असत्यतेचा निर्णय घेणे.

उदाहरणे : वैज्ञानिक ब्लॅक होल तपासत आहे.

समानार्थी : तपासणे

किसी विषय की सत्यता या असत्यता का निर्णय करना।

वैज्ञानिक ब्लैक होल के बारे में जाँच कर रहे हैं।
जाँच करना, जाँचना, जांच करना, जांचना

Confirm the truth of.

Please verify that the doors are closed.
Verify a claim.
verify
३. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : एखाद्या गोष्टीची योग्यता, विशेषता, सामर्थ्य, गुण इत्यादी जाणून घेण्यासाठी शोध संबंधित कार्य करणे.

उदाहरणे : सोनार सोन्याची शुद्धता पारखतो.

समानार्थी : जाचणे, परीक्षण करणे

योग्यता, विशेषता, सामर्थ्य, गुण आदि जानने के लिए शोध संबंधी कार्य करना या कुछ विशेष काम करना।

सोनार सोने की शुद्धता परखता है।
जाँच करना, जाँचना, जांच करना, जांचना, टेस्ट करना, परखना, परीक्षण करना

Put to the test, as for its quality, or give experimental use to.

This approach has been tried with good results.
Test this recipe.
essay, examine, prove, test, try, try out

चौपाल

म्हण भाषा जिवंत आणि मनोरंजक बनवतात. मराठी भाषेतील म्हण इथे उपलब्ध आहेत.

पारखणे व्याख्या आणि समानार्थी शब्द मराठी. paarkhane samanarthi shabd in Marathi.