पृष्ठाचा पत्ता कॉपी करा ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील निनाद शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

निनाद   नाम

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / जाणीव

अर्थ : श्रवणेंद्रियाद्वारे जाणवणारी संवेदना.

उदाहरणे : एखाद्या गोष्टीवर आघात केल्याने ध्वनी निर्माण होतो.

समानार्थी : आवाज, ध्वनी, रव, शब्द

The particular auditory effect produced by a given cause.

The sound of rain on the roof.
The beautiful sound of music.
sound
२. नाम / निर्जीव / अमूर्त / गुणधर्म
    नाम / निर्जीव / अमूर्त / मनोवैज्ञानिक लक्षण

अर्थ : एक प्रकारची, सहजतेने येणारी अशी लाक्षणिक अनुभूती.

उदाहरणे : प्रभू नामाचा गजर मनात गुंजत आहे.

समानार्थी : गजर

एक अभिलाक्षणिक या स्वभावगत ध्वनि।

मेरा हृदय प्रभु-प्रेम की झंकार से झंकृत हो रहा है।
उसकी बातों में सच्चाई की झंकार है।
झंकार, झनकार

A characteristic sound.

It has the ring of sincerity.
ring
३. नाम / निर्जीव / अमूर्त / बोध

अर्थ : जोराचा आवाज.

उदाहरणे : शंखाच्या घोषानंतर महायुद्धाला सुरवात झाली.

समानार्थी : उद्घोष, घोष, नाद

जोर की आवाज़ या शब्द।

शंख के उद्घोष के बाद ही महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया।
उद्घोष

चौपाल

म्हण भाषा जिवंत आणि मनोरंजक बनवतात. मराठी भाषेतील म्हण इथे उपलब्ध आहेत.

निनाद व्याख्या आणि समानार्थी शब्द मराठी. ninaad samanarthi shabd in Marathi.