पृष्ठाचा पत्ता कॉपी करा ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील ढोंगी शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

ढोंगी   नाम

१. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : धर्माचे अवडंबर करून स्वार्थ साधणारा मनुष्य.

उदाहरणे : त्या ढोंग्याने कांगावा करून सगळ्यांना फसवले

समानार्थी : पाखंडी

धर्म का आडम्बर खड़ा करके स्वार्थ साधनेवाला मनुष्य।

पाखंडी के चक्कर में फँसकर मोहिनी बहुत पछताई।
आडंबरी, आडम्बरी, ढकोसलेबाज़, ढोंगी, धर्मध्वज, ध्वजिक, पाखंडी, पाखण्डी, पाषंड, पाषंडी, पाषण्ड, पाषण्डी, बगला भगत, बगला-भगत, बगुला भगत, बगुला-भगत

A person who makes deceitful pretenses.

fake, faker, fraud, imposter, impostor, pretender, pseud, pseudo, role player, sham, shammer

ढोंगी   विशेषण

१. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : कपटाने वागणारा.

उदाहरणे : त्या कुटिल माणसापासून सावध राहा.

समानार्थी : कपटी, कुटिल, खोटा, लुच्चा

कुटिलतापूर्ण व्यवहार करनेवाला।

कुटिल व्यक्ति के दिल की बात कोई नहीं जान सकता।
अंटीबाज, अंटीबाज़, अनार्जव, आह्वर, कुटिल, वंक

Not straight. Dishonest or immoral or evasive.

corrupt, crooked
२. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : ढोंग करणारा.

उदाहरणे : त्या ढोंगी माणसाच्या नादी लागू नको.

समानार्थी : दांभिक, पाखंडी, लबाड

धर्म का आडम्बर रचकर स्वार्थ साधनेवाला।

आज का समाज पाखंडी व्यक्तियों से भरा पड़ा है।
आडंबरी, आडम्बरी, ढकोसलेबाज़, ढोंगी, धर्मध्वजी, ध्वजिक, पाखंडी, पाखण्डी, पाषंड, पाषंडी, पाषण्ड, पाषण्डी, वामल

Excessively or hypocritically pious.

A sickening sanctimonious smile.
holier-than-thou, pharisaic, pharisaical, pietistic, pietistical, sanctimonious, self-righteous

चौपाल

म्हण भाषा जिवंत आणि मनोरंजक बनवतात. मराठी भाषेतील म्हण इथे उपलब्ध आहेत.

ढोंगी व्याख्या आणि समानार्थी शब्द मराठी. dhongee samanarthi shabd in Marathi.