पृष्ठाचा पत्ता कॉपी करा ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील झुकणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

झुकणे   क्रियापद

१. क्रियापद / क्रियावाचक / हालचालवाचक

अर्थ : एका बाजूला वाकणे.

उदाहरणे : सूर्य पश्चिमेकडे कलला

समानार्थी : कलणे, ढळणे

२. क्रियापद / घडणे

अर्थ : एखाद्या वस्तुचे किंवा वस्तुच्या एखाद्या भागाचे खालच्या दिशेकडे होणे.

उदाहरणे : सायकलवरचे सामान उजव्याबाजूला झुकलेले आहे.

किसी वस्तु आदि का या उसके किसी भाग का किसी ओर झुकना।

साइकिल पर लदा हुआ बोझ बाँयीं ओर लटक रहा है।
लटकना

Be suspended over or hang over.

This huge rock beetles over the edge of the town.
beetle, overhang
३. क्रियापद / अवस्थावाचक

अर्थ : वरचा भाग खाली झुकणे.

उदाहरणे : फळांच्या भाराने फांद्या लवल्या

समानार्थी : ओथंबणे, लवणे, वाकणे

ऊपरी भाग का नीचे की ओर कुछ लटक आना।

फलों से लदा वृक्ष झुक गया।
अवनमित होना, झुकना, झुका होना, नमना, नमित होना, नवना

To incline or bend from a vertical position.

She leaned over the banister.
angle, lean, slant, tilt, tip
४. क्रियापद / अवस्थावाचक
    क्रियापद / घडणे

अर्थ : एखाद्या वस्तूच्या एक किंवा दोन्ही टोकांचे एखाद्या दिशेकडे वळणे.

उदाहरणे : म्हातारपणात त्याची कंबर वाकली आहे.

समानार्थी : कलणे, वाकणे

किसी पदार्थ के एक अथवा दोनों छोरों का किसी ओर प्रवृत्त होना।

बुढ़ापे में कमर झुक जाती है।
झुकना, नवना

To incline or bend from a vertical position.

She leaned over the banister.
angle, lean, slant, tilt, tip

चौपाल

म्हण भाषा जिवंत आणि मनोरंजक बनवतात. मराठी भाषेतील म्हण इथे उपलब्ध आहेत.

झुकणे व्याख्या आणि समानार्थी शब्द मराठी. jhukne samanarthi shabd in Marathi.