पृष्ठाचा पत्ता कॉपी करा ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील खाडव शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

खाडव   नाम

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / गुणधर्म
    नाम / निर्जीव / वस्तू / मानवनिर्मित

अर्थ : रागाचा एक प्रकार किंवा भेद.

उदाहरणे : षाडव रागात सहा स्वर असतात.

समानार्थी : षाडव, षाडव राग

राग का एक भेद।

षाड़व राग में छह स्वर होते हैं।
खाड़व, षाड़व, षाड़व राग

Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave.

mode, musical mode

चौपाल

म्हण भाषा जिवंत आणि मनोरंजक बनवतात. मराठी भाषेतील म्हण इथे उपलब्ध आहेत.

खाडव व्याख्या आणि समानार्थी शब्द मराठी. khaadav samanarthi shabd in Marathi.