कृपया जाहिराती हटविण्यासाठी लॉगिन करा.
पृष्ठाचा पत्ता कॉपी करा ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील क्षत्रिया शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.
१. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : क्षत्रिय जातीतील महिला.

उदाहरणे : भारतीय इतिहास क्षत्रियांच्या शौर्य गाथांनी भरलेला आहे.

क्षत्रिय जाति की महिला।

भारतीय इतिहास क्षत्राणियों के शौर्य गाथा से भरा पड़ा है।
क्षत्राणी, क्षत्रिया, क्षत्रियाणी
२. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : क्षत्रियची पत्नी.

उदाहरणे : बर्‍याच क्षत्रिया सती झाल्या आहे याचा इतिहास साक्षी आहे.

किसी क्षत्रिय की पत्नी।

इतिहास गवाह है कि बहुत सारी क्षत्राणियाँ सती हो गईं।
क्षत्राणी, क्षत्रिया, क्षत्रियाणी

A married woman. A man's partner in marriage.

married woman, wife