पृष्ठाचा पत्ता कॉपी करा ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील कूर्म शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

कूर्म   नाम

१. नाम / सजीव / प्राणी / सरीसृप

अर्थ : पाठीवर कठीण कवच असून पोट फार मृदू असलेला एक उभयचर प्राणी.

उदाहरणे : कासव दीर्घायुषी प्राणी आहे

समानार्थी : कच्छ, कच्छप, कासव

एक जन्तु जिसकी पीठ पर ढाल की तरह का कड़ा कवच होता है।

कछुओं की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है।
अंतर्मुख, अन्तर्मुख, कच्छ, कच्छप, कछुआ, कमठ, कूर्म, चकवार, दौलेय, पल्वलावास, माषाद, वारिकोल, संगपुश्त, सलखपात

Usually herbivorous land turtles having clawed elephant-like limbs. Worldwide in arid area except Australia and Antarctica.

tortoise
२. नाम / निर्जीव / अमूर्त / काम
    नाम / सजीव / प्राणी / पौराणिक व्यक्तिरेखा

अर्थ : विष्णूच्या दशावतारांपैकी दुसरा अवतार.

उदाहरणे : कूर्मावतारात विष्णूने मंदार पर्वताला आपल्या पाठीवर घेतले होते.

समानार्थी : कूर्मावतार

भगवान विष्णु के चौबीस अवतारों में से एक।

कच्छप अवतार में भगवान ने कछुए का रूप धारण किया था।
कच्छप अवतार, कूर्म अवतार, कूर्मावतार

The manifestation of a Hindu deity (especially Vishnu) in human or superhuman or animal form.

Some Hindus consider Krishna to be an avatar of the god Vishnu.
avatar
३. नाम / निर्जीव / वस्तू / शरीरावयव
    नाम / भाग

अर्थ : नाभिचक्राजवळची एक नाडी.

उदाहरणे : तुझी कूर्म नाडी दुर्बल झाली आहे.

समानार्थी : कूर्म नाडी

हठयोग के अनुसार शरीर की तीन प्रमुख नाड़ियों में से एक जिसका स्थान वैद्यक में नाभि के मध्य माना जाता है।

सुषुम्ना को ब्रह्मरंध्र तक गई हुई मानी जाती है।
अग्नि, कूर्म, कूर्म नाड़ी, महापथ, सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी
४. नाम / सजीव / प्राणी / पौराणिक व्यक्तिरेखा

अर्थ : एक वैदिक ऋषी.

उदाहरणे : कूर्मचे वर्णन ऋग्वेदात मिळते.

समानार्थी : कूर्म ऋषी

एक वैदिक ऋषि।

कूर्म का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है।
कूर्म, कूर्म ऋषि

A mentor in spiritual and philosophical topics who is renowned for profound wisdom.

sage

चौपाल

म्हण भाषा जिवंत आणि मनोरंजक बनवतात. मराठी भाषेतील म्हण इथे उपलब्ध आहेत.

कूर्म व्याख्या आणि समानार्थी शब्द मराठी. koorm samanarthi shabd in Marathi.