पृष्ठाचा पत्ता कॉपी करा ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील कांदा शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

कांदा   नाम

१. नाम / निर्जीव / वस्तू / खाद्य

अर्थ : एक प्रसिद्ध कंद जो खाण्याच्या कामी येतो.

उदाहरणे : कांदा वातनाशक आहे

२. नाम / सजीव / वनस्पती / झुडूप

अर्थ : एका प्रकारचे रोप ज्याचे कंद आणि त्याचे पातीचा उपयोग भाजी म्हणून खाण्यास केला जातो.

उदाहरणे : त्याने शेतातून एक हिरवागार कांदा उपटला.

एक पौधा जिसका कंद और इसके हरे पौधे तरकारी के रूप में खाये जाते हैं।

उसने खेत में से एक हरा प्याज उखाड़ा।
पलांडु, पलाण्डु, प्याज, प्याज़, बहुपत्र, मुकंद, मुकंदक, मुकन्द, मुकन्दक, यवनेष्ट, यवफल, रक्तकंद, रक्तकन्द, रोचन, विश्वगंध, विश्वगन्ध, सुकंदक, सुकन्दक, सुकुंदक, सुकुन्दक

Bulbous plant having hollow leaves cultivated worldwide for its rounded edible bulb.

allium cepa, onion, onion plant

चौपाल

म्हण भाषा जिवंत आणि मनोरंजक बनवतात. मराठी भाषेतील म्हण इथे उपलब्ध आहेत.

कांदा व्याख्या आणि समानार्थी शब्द मराठी. kaandaa samanarthi shabd in Marathi.