पृष्ठाचा पत्ता कॉपी करा ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील अफवा शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

अफवा   नाम

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / काम / संप्रेषण

अर्थ : चारचौघात प्रसृत झालेली खोटी वा सबळ पुरावा नसलेली बातमी.

उदाहरणे : दंगलीच्या काळात अफवांनी अधिकच घबराट पसरली.

समानार्थी : अवई, अवाई, आवई, कंडी, प्रवाद, बाजारगप्पा, बोलवा, भूमका, वदंता, वावडी, हूल

२. नाम / निर्जीव / अमूर्त / काम / संप्रेषण

अर्थ : लोकात प्रचलित असलेली अशी बातमी जिला काही सबळ पुरावा नाही.

उदाहरणे : लोकवार्ता लोकांमध्ये कधी कधी भ्रम निर्माण करते.

समानार्थी : अफवाई, किंवदन्ती, प्रवाद, लोकवार्ता, वंदता

लोक में असरे से प्रचलित कोई ऐसी बात जिसका पुष्ट आधार न हो।

कभी-कभी जनश्रुति लोगों के मन में भ्रम पैदा करती है।
किंवदन्ति, किवदंती, जनरव, जनश्रुति, प्रवाद, रवायत, रिवायत, लोक धुनि, लोक-धुनि, लोकधुनि, वार्त्ता

Gossip (usually a mixture of truth and untruth) passed around by word of mouth.

hearsay, rumor, rumour

चौपाल

म्हण भाषा जिवंत आणि मनोरंजक बनवतात. मराठी भाषेतील म्हण इथे उपलब्ध आहेत.

अफवा व्याख्या आणि समानार्थी शब्द मराठी. aphvaa samanarthi shabd in Marathi.